Fasady

Szklane fasady charakteryzują się wytzymałością, bardzo dobrą izolacją termiczną i akustyczną oraz lekkością.
Pozwalają one na stworzenie całkowicie oszklonej elewacji budynku.

SYSTEM NT 152

Jest to sysyem o konstrukcji słupowo-ryglowych przeznaczony do wykonywania ścian osłonowych, świetlików, zadaszeń.
System NT 152 jest zakwalifikowany do grupy materiałowej RMG 1.0. Szerokość listew dociskowych wynosi 51 mm, a słupów i rygli 52 mm.
Rozwiązania techniczne systemu NT 152 umożliwiają konstruowanie ścian prostych oraz po łuku.
System przewiduje rozwiązania pod konstrukcją stalowa i drewnianą.

Charakterystyka:

- Wypełnienia o grubości 2-40 mm
- Gięcia profili
- Możliwość zastosowania rozwiązań dla pasa nadprożowo-podokiennego sklasyfikowanego jako EI 120